درخواست خدمات

       
کارشناسی در خارج از شهر تهران مستلزم هزینه ایاب و ذهاب می‌باشد.
قوانین پیچه بن را می‌پذیرم.
ارسال درخواست خدمت

آیا شرایط پیچه بن را می پذیرید؟

رد
قبول

مفهوم کارشناسی خودرو

کارشناس خودرو متخصص هر نوع خودرو

۴- خلاصه محتوا (۵۰ تا ۷۰ کلمه) خرید و فروش خودرو به این آسانی ها هم که فکرمی کنید نیست و بسیاری از دلالان بازار خودرو به دنبال آن هستند که خودروهای کیفیت را به مردم عادی بفروشند و از این راه کسب و کار خودشان را رونق دهند. اما راه حلی وجود دارد که شما با استفاده از آن می توانید اطمینان بیشتری در خرید خود را داشته باشید و آن هم استفاده از کارشناسی خودرو می باشد.

درخواست خدمات

       
کارشناسی در خارج از شهر تهران مستلزم هزینه ایاب و ذهاب می‌باشد.
قوانین پیچه بن را می‌پذیرم.
ارسال درخواست خدمت

آیا شرایط پیچه بن را می پذیرید؟

رد
قبول