کشف مومیایی های 2000 ساله اهرام مصر

کشف مومیایی-جالب و عجیب در اهرام مصر + تصاویر پس از -سال ها تحقیق بالخره باستان شناسان مصری موفق شدند 35 مومیایی اهرام مصر را که متعلق به 2000 سال پیش بوده را کشف کنند. کشف مومیایی های 2000 ساله اهرام مصر بطور کلی مومیایی کردن به معنای انجام برخی عملیات و استفاده از ماده…