مقایسه خودروها ی میلیون تومان ها کدامند

واردات کدام خودروها متوقف میشود

 واردات کدام خودرو اخبارروز روز گذشته رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو از تعرفه و ضوابط جدید واردات خبر داد که بر اساس آن سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه‌ها نیز در چهار گروه مشخص شده‌اند؛ در صورت اجرای قوانین جدید واردات تعدادی از خودروها متوقف خواهد شد.