تویوتا کمری ۲۰۰۷ تا کنون

  برسی و شرحی کوتاه از تویوتا کمری گاهی اوقات دارندگان خودروهای لوکس از خود سوال میکنند که خودرو با نام تویوتا و اصالت ایا میتواند متعلق به یک کمپانی باشد یا تمامی خودروهای باکیفیت را میتوان با اصالت نامید بگذارید از خودرو نام ببریم که شاید دانستن مطالبی درموردش ارزش کمی وقت گذاشتن را داشته…